Petice pro Český telekomunikační úřad za účelem změny podmínek výběrového řízení 4. operátora

(Požadujeme ceny volání a internetových služeb na úrovní průměru ostatních evropských zemí)

Podpořte petici k výběru nového operátora. Dost bylo lobbistických skupin a finančních mafiánských praktik.
Celý text petice je uveden na konci stránky.
dle petičního zákona
(Adresa nebude zobrazována. Zobrazovány jsou poslední podpisy bez adresy.)

Chcete pomoci? Zkopírujte tento text do mailu a odešlete svým kamarádům:

Ahoj. Podpoř prosím "Petici za levnější volání" na adrese: http://www.rexvox.com/group/45/?t=web
Nenechme se zase okrást !!!
Zamezme drahému volání !!!
Rozešli prosím tento text všem svým známým a příbuzným.
A sdílej ho na facebooku.

Nezapomeňte, že petici mohou podepisovat i osoby mladší 18 let. Tj. všichni rodinní příslušníci.
Petice pak bude mít mnohonásobně více podpisů.


Tituljménopříjmenítitul
 
město (obec)
 
ulice + číslo
nebude zobrazeno
PSČ
 
 
Email*
nepovinný
Web*
nepovinný
Odběr
novinek*
 
Připomínky / návrhy / spolupráce
 
Jako ověřovací kód prosím zadejte "Hlavní město ČR" :
Odesláním formuláře potvrzuji svůj podpis a souhlas s peticí.
Děkujeme za podporu dobré věci. Duplicitní podpisy a spam budou administrátorem smazány.
*Pokud uvedete email a webovou stránku a podpoříte nás také odkazem na Vaší stránce, tak Vaši stránku zveřejníme v patičce tohoto webu.
*Pokud zaškrtnete odběr novinek, budeme Vás informovat o výsledcích petice. Nebude Vám zasílán žádný spam ani reklama, pouze informace v této souvislosti. (V tom případě uveďte prosím také emailovou adresu.)

Celkový počet podpisů: 800


Posledních 10 podpisů:

Jitka Petržílková, Chrudim
Helena Baranová, Chrudim 3
Petr Smejkal, Chrudim 3
Ivana Jandová, Brno
Drahomír Smejkal, Sloup v Moravském krasu
Jakub Trmač, Moravská Třebová
Nela Ondříčková, Moravská Třebová
Lucie Kaurová, Litomyšl
Lucie Večeřová, Litomyšl
Zdeněk Vinduška, Žandov

Text petice:

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme Český telekomunikační úřad, Sokolovská 219, Praha 9, o zařazení následujících požadavků do podmínek výběrového řízení za účelem udělení práv k využívání radiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz:

1. Každý účastník výběrového řízení (mobilní operátor) se musí bezpodmínečně zavázat, že pomocí své sítě umožní všem virtuálním operátorům, kteří o to zažádají, vstup na trh s telekomunikacemi.

2. Každý účastník výběrového řízení (mobilní operátor) se musí bezpodmínečně zavázat, že pomocí své sítě umožní všem virtuálním operátorům, kteří o to zažádají stejné velkoobchodní ceny.

3. Každý účastník výběrového řízení (mobilní operátor) se musí bezpodmínečně zavázat, že pomocí své sítě umožní všem virtuálním operátorům, kteří o to zažádají velkoobchodní ceny v maximální výši evropského průměru.

4. Každý účastník výběrového řízení (mobilní operátor) se musí bezpodmínečně zavázat, že nebude virtuálním operátorům klást žádné administrativní, právní ani jiné překážky a podmínky, které nejsou nezbytně nutné.

5. Každý účastník výběrového řízení (mobilní operátor) se musí bezpodmínečně zavázat, že nebude žádným způsobem zvýhodňovat jednoho virtuálního operátora před jiným.

A. V případě, že struktura podnikatelského subjektu (uchazeče ve výběrovém řízení) jako majitele prokazatelně nebude propojena se stávajícími operátory a současně pokud splní výše uvedené podmínky, pak:

- bude tento uchazeč při výběrovém řízení zvýhodněn tak, aby byl vzhledem k  výdajům na budování sítě konkurenceschopný vůči stávajícím mobilním operátorům

- tento uchazeč bude upřednostněn při nákupu kmitočtů před stávajícími mobilními operátory

B. Požadujeme aby Český telekomunikační úřad zohlednil připomínky veřejnosti a zapracoval je do podmínek výběrového řízení. Současně požadujeme, aby byly přepracované podmínky výběrového řízení znovu postoupeny veřejnosti k posouzení a připomínkování.

Zdůvodnění:

ČTÚ má mimo jiné povinnost chránit zájmy budoucích uživatelů sítí a zabezpečit protimonopolní podmínky na poli mobilních sítí. Podmínky výběrového řízení musí předem zajistit budoucím koncovým uživatelům pokles cen za mobilní volání a datové služby, tak jak se tomu stalo v minulosti v jiných zemích Evropy. Je nepřípustné, aby ČTÚ jakýmkoliv způsobem podporoval trojici stávajících operátorů v jejich ovládání trhu.

ČTÚ může v současné době velmi přispět k positivní náladě české veřejnosti a k získání nové důvěry občanů v sílu a možnosti demokracie, pokud bude tvrdě hájit zájmy uživatelů a ne zájmy vlivných skupin. Jsme přesvědčeni, že pokud výběrové řízení proběhne bez lobbistických zásahů a ČTÚ se konečně postaví na stranu uživatelů, pak tento postoj výrazně pomůže jak české ekonomice, tak i každé domácnosti.

Děkujeme.

V Moravské Třebové dne 24.3.2012

Za petiční výbor: Martin Dostál, Sportovní 6, 571 01 Moravská Třebová

Hana Pečinková, Sušice 124, 571 01 Moravská Třebová

Martin Lubomír Dostál, Janov 119, 569 55 JANOV


Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.


Při zpracovávání údajů bude postupováno v souladu se zákonem č 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na internetu bude zveřejněno pouze titul, jméno, příjmení a město pobytu občana, podepisujícího petici. Pro tiskovou podobu, která bude zaslána ČTÚ bude součástí i přesné místo bydliště.